"Znovu spolu"

V dňoch 15-16.11.2019 sa uskutočnilo na Javorine prvé nadnárodné projektové stretnutie spolupracujúcich škôl projektu Robotika je hra – SPŠ Myjava a SŠPHZ Uherské Hradiště.

Na začiatku absolvovali účastníci stretnutia turistický pochod na Javorinu. Po príchode sa presunuli do Holubyho chaty, kde pokračoval ďalší program.

Po úvodnom občersvení a ubytovaní následovala prezentácia noviniek partnerských škôl spojená s diskusiou. Prvý deň ukončili partneri večerou a spoločenským večerom.

Následujúci deň sa po raňajkách konala prezentácia historického významu Holubyho chaty pri kávičke. Na záver sa účastníci strednutia dopravili z Holubyho chaty ku školám.