"Znovu spolu"

O čom je projekt?

Projekt Znovu spolu je zameraný na zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce. Realizuje sa na dvoch školách poskytujúcich vzdelanie v technických odboroch - Stredná priemyselná škola Myjava (Slovenská republika) a Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště (Česká republika).

Počas jednotlivých aktivít projektu sa navzájom stretnú rôzne generácie zamestnancov a žiaci oboch škôl.
Aktivita 1 - florbalový medziškolský turnaj pre tímy chlapcov a dievčat spojený s turnajom v elektronických šípkach pre pedagogický doprovod.
Aktivita 2 - zahraničný kultúrno-historický zájazd pre žiakov.
Aktivita 3 - vzájomné predstavenie školských vzdelávacích programov, diskusia vedúcich predmetových komisií o možnostiach spolupráce.
Aktivita 4 - stretnutie súčasných a bývalých zamestnancov škôl na Holubyho chate na Veľkej Javorine.
Realizácia všetkých aktivít bude rozdelená a realizovaná rovnomerne medzi žiadateľa i cezhraničného partnera.

 

Termín realizácie projektu je september 2019 - jún 2020.